• Rejestracja w urzędzie skarbowym
  • Obsługa po założeniu spółki
  • Comiesięczne zameldowanie podatku VAT
  • Zgłoszenia podatku dochodowego
  • Zgłoszenia podatku od wynagrodzeń pracowników
  • Zgłoszenia składek pracowniczych do SOKA-BAU
  • Rozliczenia roczne, bilanse