Obsługa polskich firm elektrycznych na rynku niemieckim jak i rejestracja spółek w Niemczech w branży elektrycznej przez polskie podmioty to nasza codzienność.

Zauważamy z czasem powtarzające się błędy formalne, które najczęściej popełniane są przez polskie firmy elektryczne w Niemczech. Niestety błędy te - w razie kontroli - mogą kosztować polskiego przedsiębiorcę ogromne pieniądze. Dlatego tak ważne jest formalne przygotowanie się do projektu, współpracy na terenie Niemiec.

Najczęstsze błędy polskiej firmy elektrycznej wykonującej prace elektryczne na terytorium Niemiec :

- brak zgłoszenia w Izbie Rzemiosła (Anzeige in der Handwerkskammer)

- brak zgłoszenia delegowanych pracowników w Urzędzie Celnym (Anmeldung beim Zollamt)

- brak rejestracji w niemieckim urzędzie skarbowym, a co za tym idzie brak zaświadczeń o zwolnieniu z podatku budowlanego wg. § 13 b UstG i § 48 b EStG, co powoduje potrącenie z faktury 15%

- brak rejestracji w Soka-Bau

- nie wypłacanie polskim pracownikom niemieckiej stawki minimalnej w branży elektrycznej

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy jak poprowadzić polską firmę i kiedy jest to możliwe, aby obejść Soka Bau i tym samym nie odprowadzać za każdego pracownika ogromnych składek, które mogą nawet zagrozić płynności w firmie.

Rejestracja niemieckiej spółki w branży elektrycznej krok po kroku:

1.Wizyta u notariusza, otwarcie rachunku bankowego, wpłata kapitału

2.Wyciąg z KRS-u

3.Uzyskanie wpisu GmbH do Izby Rzemiosła

a.Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za budowę posiadającej polskie kwalifikacje. Bez wpisu brak możliwości rejestracji w urzędzie gospodarczym (Gewerbeamt), a z kolei bez tego w urzędzie skarbowym

b. Osoba odpowiedzialna za budowę musi mieć meldunek w Niemczech

c. Osoba ta musi zarabiać w granicach E8 (tabela płac dla branży elektrycznej). Znamy przypadki, gdzie Izba  zgodziła się jednak na stawkę obowiązującą w 2016 czyli 14,46 Euro /H zamiast stawki z 2018 czyli 15,48 Euro /H. Wymagana płaca brutto to min. 2501,58 Euro.

d. Musi ona przedstawić tłumaczenie dyplomu, jego kopię oraz wypełnione wnioski - izba sprawdza odpowiednie kwalifikacje i w zależności od daty otrzymania dyplomu i uczelni dokonuje wpisu od razu albo kwalifikuje otrzymane dokumenty do procesu ich uznania w Niemczech (wydłuża to okres otrzymania wpisu).

UWAGA:

Udziałowiec spółki posiadający kwalifikacje nie musi zatrudniać osoby odpowiedzialnej za budowę. Karta Rzemiosła może być wystawiona na niego. On sam nie musi się zatrudniać.

4. Po otrzymaniu Karty Rzemiosła rejestracja w urzędzie gospodarczym i skarbowym

4. Obejście Soka- Bau i związanych z nią składek poprzez wpisanie firmy do INNUNG Elektro Metal (zrzeszenie firm metalowych i elektro)

Zapraszamy do kontaktu!

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Search