Jesteśmy po to, aby reprezentować i wspierać polskich przedsiębiorców w ich sprawach na terenie Niemiec. Osobiście uczestniczymy w negocjowaniu umów i ich przygotowaniu do podpisu. Nasi klienci wiedzą dokładnie, jaką umowę zawierają i na jakie warunki umowy się godzą, bo dbamy o to, aby w umowie nie było niejasnych lub wieloznacznych zapisów, jakie druga strona mogłaby wykorzystać dla siebie. Dochodzimy słusznych roszczeń polskich firm pozasądowo i przed wszystkimi sądami oraz urzędami w Niemczech.

Często i coraz częściej – niestety - konieczne jest wymuszanie środkami prawnymi zapłat należności polskich firm. Bronimy je przed nieuzasadnionymi roszczeniami, przed niezasadnymi potrąceniami z zapłat za sprzedaż towarów i usług, przed bezpodstawnymi reklamacjami i innymi nierzetelnymi sposobami unikania zapłaty. Dłużnik ma już na wstępie wiedzieć, że dalsza zwłoka nie ma sensu, że będzie go drogo kosztowała, i że należność będzie bez dalszych upomnień bezwzględnie wyegzekwowana.

Nie jest nam obojętne, że brak zapłaty za towar lub usługę oznacza często zagrożenie dla egzystencji polskiego przedsiębiorcy i jego rodziny. Wiemy o tym z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego. Tak rozumiemy reprezentowanie interesów naszych polskich klientów; obojętnie, czy są to duże spółki, czy też indywidualne osoby, prowadzące działalność gospodarczą.

Windykacja należności z Niemiec - specjalistyczna porada

Windykacja należności z Niemiec powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowaną w prawie gospodarczym - kancelarię adwokacką z siedzibą w Niemczech. Bowiem tylko i wyłącznie, znajomość tutejszego rynku i jego systemu prawnego, umożliwi szybką i efektywną windykację. Dlatego, zwracając się bezpośrednio do kancelarii adwokackiej, a nie do firmy windykacyjnej – skracają Państwo czas oczekiwania na należności, gdyż znaczna część spraw wymaga skorzystania z drogi sądowej - i w przypadku, gdy dłużnik złoży sprzeciw, my jako adwokaci możemy przeprowadzić dla Państwa również postępowanie sądowe. Korzystając z naszych usług, ws. windykacji niemieckich należności, mają Państwo pewność wszechstronnej i korzystnej finansowo usługi, gdyż ze względu na przymus adwokacki, firmy windykacyjne są niejako zobowiązane do dalszego wydzielania usług i zlecenia przeprowadzenia sprawy sądowej adwokatowi.

Etapy windykacji – odzyskiwanie należności w Niemczech

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności na terenie Niemiec - to znajdujecie się na właściwej stronie. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy zagwarantować swoim Zleceniodawcom najwyższą jakość usług oraz skuteczność działania w tym obszarze. Poniższe etapy gwarantują przystępne koszty oraz skuteczne odzyskiwanie należności w Niemczech.
Etap przedsądowy
Na etapie przedsądowym podejmujemy następujące czynności inkasso w Niemczech: - sprawdzamy aktualność danych dłużnika i jego status gospodarczy (np.upadłość) - wysyłamy monit z wyznaczeniem ostatecznego terminu płatności (ew. z zagrożeniem kontynuacji dochodzenia należności na drodze sądowej) - nawiązujemy kontakt z dłużnikiem

Search